Wybór partnera głównego na X Podkarpacki Festiwal KultURalia 2022

W dniu 21.03.2022 r. o godzinie 10:00 na platformie Zoom odbędzie się zdalne spotkanie, na którym zostanie przedstawione zapytanie ofertowe wraz z ofertą partnerską na głównego partnera X Podkarpackiego Festiwalu KultURalia 2022. Chęć wzięcia udziału w spotkaniu prosimy zgłaszać na adres: kinga.kruczek@urz.pl Zapraszamy serdecznie!