Rzeszowskie KultURalia Studenckie 2022

Koordynatorzy

Kontakt

Kinga Kruczek

Koordynatorka Główna
kinga.kruczek@urz.pl
tel: 796 054 165

Jakub Mazurek

Koordynator Sztabu Promocji
jakub.mazurek@urz.pll

Jagoda Koryl

Koordynatorka ds. Artystów
jagoda.koryl@urz.pl

Bartosz Gabrychowicz

Koordynator ds. Technicznych
bartosz.gabrychowicz@urz.pl

Szymon Chudzik

Koordynator ds. Barwnego Korowodu oraz Zamówień Publicznych
szymon.chudzik@urz.pl

Kinga Dobek

Koordynatorka ds. Strefy Klubowej
kinga.dobek@urz.pl

Aleksandra Bąk

Koordynatorka ds. Dokumentacji, Kierowniczka Biura KultURaliowego
aleksandra.bak@urz.pl

Julia Bocek

Koordynatorka ds. Sceny Rynku
julia.bocek@urz.pl

Mateusz Riccardo

Koordynator ds. Biletowania
mateusz.riccardo@urz.pl

Jakub Kasprzyk

Koordynator ds. Bezpieczeństwa
jakub.kasprzyk@urz.pl

Dominika Olech

Koordynatorka ds. Wydarzeń Towarzyszących
dominika.olech@urz.pl

Sebastian Chrząszcz

Koordynator ds. Partnerów Zewnętrznych
sebastian.chrzaszcz@urz.pl