Rzeszowskie KultURalia Studenckie 2019

Kontakt

Kinga Kruczek

Koordynator Główny
kinga.kruczek@urz.pl

Jagoda Koryl

Koordynator ds. strefy VIP
jagoda.koryl@urz.pl

Chrystian Kucharski

Koordynator Sztabu Promocji
chrystian.kucharski@urz.pl

Anna Juś

Koordynator ds. Artystów
anna.jus@urz.pl

Mateusz Koszorek

Koordynator ds. Partnerów
mateusz.koszorek@urz.pl

Patryk Jacejko

Koordynator ds. Bezpieczeństwa
patryk.jacejko@urz.pl

Jolanta Dawida

Koordynator ds. Biletowania
jolanta.dawida@urz.pl